Евристични методи
13 стр.

Евристични методи

Микровълнова печка - микровълновата печка е аналог на хладилника. В нея също се поставят продукти, за да бъдат стоплени чрез микровълни. Вместо компресори в хладилниците може да се използват микровълни....
admin
53 0
Управленски техники на анлиза мозъчна атака дърво на решенията колективен бележник
7 стр.

Управленски техники на анлиза – мозъчна атака, дърво на решенията, колективен бележник

За изработването на управленски решения се използват основно две групи методи – количествени и евристични. Към първата група се отнасят статистическите методи, теорията на игрите, линейното програмиране и т.н....
mOn
7 0
Евристични методи ІІ - клавиатура
14 стр.

Евристични методи ІІ - клавиатура

ОИП. Евристични методи II. Метод 1 „Синектика“. Модул „Пряка (биологична) аналогия“Алгоритъм:1. Уточняване на проблема.2. Проблемът се представя с различни (по-конкретни или по-абстрактни), но кратки формулировки...
rusev02
0 0