Не съдете за да не бъдете съдени - Евангелие на Матей
1 стр.

Не съдете, за да не бъдете съдени - Евангелие на Матей

Прочитайки 7 глава от Евангелието на Матей човек трябва да се замисли за собствените си постъпки. Думите на Матей ‘Не съдете,за да не бъдете съдени" трябва да се запечатат дълбоко в съзнанието на всеки. Това е едно просто правило, което....
ndoe
156 3
Азбучна молитва
1 стр.

Азбучна молитва

"Азбучна молитва" е едно от първите произведения на старобългарската литература, поместена в "Учително евангелие" като стихотворна част на предговора.Тя пронадлежи към декламативната поезия с религиозен характер...
messi
187 4
Наименования и народностна основа на най- стария писмен славянски език
19 стр.

Наименования и народностна основа на най- стария писмен славянски език

Народностна основа - когато Востоков изследва старо руския препис на остро мирово евангелие, отбелязва наличието на двете носови гласни, които приобщава само към определено племе, т.е. заявява, че това не е общия старо славянски...
mOn
5 0
Азбучна молитва
1 стр.

Азбучна молитва

"Азбучна мoлитвa" e стихотворен пpeдгoвop към Учително евангелие и вероятно е написано около 894 година. Пo жанр произведението пpинaдлeжи към декламационната поезия, a пo функция - към извънкултовата официална литepaтypa...
nerven
5 0