От Дяволско до Ангела на Шартър
2 стр.

От "Дяволско" до "Ангела на Шартър"

Първите произведения на не малко значими автори са белязани със знака на отрицанието, а често и на бунта: против предходниците и против установени обществени порядки. Атанас Далчев не прави изключение...
ivan40
10 0
Дяволско - Атанас Далчев
2 стр.

Дяволско - Атанас Далчев

I.Писано 1927г. – след излязлата 1926г. знакова за творчеството на Далчев стихосбирка “Прозорец”; включено е в цикъла “Съдба”, което се обвързва с факта, че стихотворението е своеобразно “резюме” на Далчевата поетическа образност...
nicky931
74 4
Анализ на стихотворението Дяволско
1 стр.

Анализ на стихотворението "Дяволско"

“Дяволско” е своеобразно “резюме” на Далчевата поетична образност.Това е творба,която залага на провокацията и я разгръща в широк естетически план.Къщата,прозореца,демоничното градско пространство очертават най-общите координати,чрез които се градят...
nicky931
123 0