Разработен конспект от теми за държавен изпит по Животновъдство
121 стр.

Разработен конспект от теми за държавен изпит по Животновъдство

В древните времена представите на човека за живата природа са били, че тя е дело на божеството, така както лъкът, стрелата, брадвата и т.н. са негово дело. През 19 век Херман фон Натузиус утвърждава, че са одомашнени само 10-11 вида бозайници от около...
gecata_maina
0 0
Тоталитаризъм
3 стр.

Тоталитаризъм

Тема за държавен изпит по Политология в ПУ "Паисий Хилендарски". Двадесетия век отпрати в историята либералната система и даде на света три „модерни“ политически системи – демокрация, тоталитаризъм, авторитаризъм.
nicky931
15 5