Демокрацията
3 стр.

Демокрацията

Тема за държавен изпит по Политология в ПУ "Паисий Хилендарски". Същност. Произход и исторически форми. Антична полисна демокрация. Модерната демокрация. Проблеми на постмодерната демокрация.
nicky931
21 8
Цивилизации
2 стр.

Цивилизации

Тема за държавен изпит по Политология в ПУ "Паисий Хилендарски". Думата „цивилизация“ идва от латински „civilis“ - „граждански“ и се свързва с термина „civitas“ - град, градска община, гражданин, държава.
nicky931
10 5