Древен Египет
14 стр.

Древен Египет

Древен Египет е една от най-величествените цивилизации, основана от хората преди хиляди години. Древните египтяни са достигнали до много високи равнища на медицината, науката и изкуството, и са оставили след себе си стотици творби...
nerven
11 1
Стратегическият планов процес характеристика елементи и логика
17 стр.

Стратегическият планов процес – характеристика, елементи и логика

Корените на понятието стратегия в стратегическото управление се свързват с Древен Китай и Древна Гърция. В превод от гръцки „стратегия“ означава „водя армия“. Първоначално се използва във военното изкуство, но в преносен смисъл означава – достигане до опр
messi
0 0
Идеите и политическото мислене на Плиний Млади експлицирани в панегеричните му речи
12 стр.

Идеите и политическото мислене на Плиний Млади, експлицирани в панегеричните му речи

Рефератът се състои от уводна част, която включва възникването на реториката като наука за ораторското изкуство, основна част-развитието на реториката в Древен Рим и ораторското изкуство на Плиний Млади, и заключителна част.
admin
0 0
Магнитни вериги в електрическите апарати Основни свойства на магнитните вериги Класификация
15 стр.

Магнитни вериги в електрическите апарати. Основни свойства на магнитните вериги. Класификация

Още в древен Китай са познавали свойството на разновидност на желязна руда, наричано магнетизъм, проявяващо се при поставяне в магнитното поле на земята на игла, направена от този материал...
cblock
0 0
Абортът като етически и социален проблем
11 стр.

Абортът като етически и социален проблем

За абортите се споменава още в Древен Китай от преди повече 4600 години. Има свидетелства, че древните жители на Австралия са разкъсвали околоплодната обвивка за да предизвикат спонтанен аборт...
lubega
0 0
Естетика
3 стр.

Естетика

Всяка наука има свой предмет, система и метод. Естетиката има древен произход, но се формира като наука през просвещението – 18 век. Естетически идеи са вълнували древните гърци...
admin
27 2
Естетиката като наука Предмет и задачи
4 стр.

Естетиката като наука. Предмет и задачи

Всяка наука има свой предмет, система и метод. Естетиката има древен произход, но се формира като наука през просвещението – 18 век. Естетически идеи са вълнували древните гърци. Те по различен начин си представят естетиката....
ivan40
79 10