Прометей като трагичен герой
2 стр.

"Прометей като трагичен герой"

Един от най-трагичните образи в световната литература е образът на Прометей-богоборец, човеколюбец, защитник и спасител на човешкия род. В драмата на Есхил предопределеността на съдбата остава всесилна...
nezabravima
28 0
Градушка - драмата на селянина
3 стр.

"Градушка" - драмата на селянина

Творчеството на Пейо Яворов преминава през няколко етапа. Най-ранние му творби са със социална насоченост, след това произведениеята му придобиват национална тематика и късното му творчество е изпълнено с философски идеи....
cblock
51 1
Занемелите камбани
3 стр.

"Занемелите камбани"

В историята на българската литература Елин Пелин остава като един от най-талантливите прозаици тълкуватели на драмата в съдбата на българския патриархален човек, опитващ се да съхрани традиционния си стил на живеене и в следосовобожденската епоха...
cblock
47 0
Къщата от А Далчев
1 стр.

"Къщата" от А. Далчев

Разглеждане на основните проблеми в творбата.В символния образ на "Къщата" се срещат едновременно представите за земно и отвъдно. Агонията на преходното е драмата на търсещия смисъла на живота поет....
mOn
4 0
Прикованият Прометей - Сюжетът на драмата и хуманитарните търсения на времето
6 стр.

"Прикованият Прометей" - Сюжетът на драмата и хуманитарните търсения на времето

Сведенията за Есхил са оскъдни. Поетът произлизал от стар аристократически род. Родил се в Елевзин, северозападно от Атина, през 525 г. пр. н. е. Като тежковъоръжен войник (хоплит) участвал в сражението при Маратон (490 г.)...
nerven
8 1
Сенки - Яворов
2 стр.

"Сенки" - Яворов

Стихотворението "Сенки" представя символистичната поезия на Яворов. Драмата на човека и нравствено- философските проблеми са разкрито чрез експресивните средства на модернистичения изказ...
gecata_maina
298 6
Шинел за драмата на малкия човек изправен пред абсурдната система на бюрокрацията
2 стр.

"Шинел – за драмата на малкия човек, изправен пред абсурдната система на бюрокрацията"

Николай Василиев Гогол написва своята повест "Шинел" представяща драмата на "малкия човек" Акакий Акакиевич, който става жертва на абсурда на бюрокрацията....
mOn
403 6