Шинел за драмата на малкия човек изправен пред абсурдната система на бюрокрацията
2 стр.

"Шинел – за драмата на малкия човек, изправен пред абсурдната система на бюрокрацията"

Николай Василиев Гогол написва своята повест "Шинел" представяща драмата на "малкия човек" Акакий Акакиевич, който става жертва на абсурда на бюрокрацията....
mOn
403 6
Сенки - Яворов
2 стр.

"Сенки" - Яворов

Стихотворението "Сенки" представя символистичната поезия на Яворов. Драмата на човека и нравствено- философските проблеми са разкрито чрез експресивните средства на модернистичения изказ...
gecata_maina
298 6
Драмата на човека според Песен за човека от Никола Вапцаров
4 стр.

Драмата на човека според "Песен за човека" от Никола Вапцаров

Тематиката и идейната насоченост на творбата е пряко свързана с драмата на човека, търсещ своето място в живота. Лирическият герой прозира законите на битието, при което осъзнава собствената си съдба като "тежка, жестока, безока", но все пак чов
nezabravima
308 5