Индекс-България ООД - Документооборот
2 стр.

"Индекс-България" ООД - Документооборот

Автоматизира и управлява работата с хартиени, електронни и електронно подписани документи. Обхваща пълния жизнен цикъл на документите – от създаването им до тяхното архивиране и унищожаване.
emoto_92
7 0
Система за управление на документи
9 стр.

Система за управление на документи

Системите за електронен документооборот са сред най-популярните ИТ решения в помощ на корпоративното управление и публичната администрация. Те са с ясен икономически ефект - премахват нуждата от копирна техника, чувствително редуцират...
ivan40
10 1
Метод на счетоводството същност и нормативни изисквания Видове счетоводни документи Документооборот и съхранение
8 стр.

Метод на счетоводството – същност и нормативни изисквания. Видове счетоводни документи. Документооборот и съхранение.

Метод на счетоводството – същност и нормативни изисквания. В условията на одържавената икономика у нас бяха обосновани 4 двойки елементи на счетоводния метод....
nerven
19 0
Електронен документооборот на общинско и национално равнище Софтуер за електронен документооборот Предимства и организация Технология на работа с електронни документи Изисквания към служителите
14 стр.

Електронен документооборот на общинско и национално равнище. Софтуер за електронен документооборот. Предимства и организация. Технология на работа с електронни документи. Изисквания към служителите

Системите за електронен документооборот са сред най-популярните ИТ решения в помощ на корпоративното управление и публичната администрация. Те са с ясен икономически ефект - премахват нуждата от копирна техника, чувствително редуцират необходимостта...
messi
26 3
Документооборот
8 стр.

Документооборот

ПЛАН-ТЕЗИС: СЪЩНОСТ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖД ЕЗИК. РЕГИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ...
nelity13
174 16