Конфликти
3 стр.

Конфликти

Ръководството на голяма строителна компания бърза да подаде документи за участие в търг за държавни договори. На този ход се противопоставя персоналът от различни отдели, които имат няколко възражения против сключването на още договори....
messi
81 7
Морфологичен анализ и синтез ТО умно офис бюро
4 стр.

Морфологичен анализ и синтез. ТО – умно офис бюро

Морфологичен анализ и синтез - 2-ра курсова работа по ОИП за Технически университет, София. Умното офис бюро е предмет предназначен за място за съхранение на инструменти, документи или други пособия в зависимост от дейността, която ще се извършва...
rusev02
0 0
Метод на счетоводството същност и нормативни изисквания Видове счетоводни документи Документооборот и съхранение
8 стр.

Метод на счетоводството – същност и нормативни изисквания. Видове счетоводни документи. Документооборот и съхранение.

Метод на счетоводството – същност и нормативни изисквания. В условията на одържавената икономика у нас бяха обосновани 4 двойки елементи на счетоводния метод....
nerven
19 0
ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТ ОЧАСТ ОТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1878 ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1945 Г
8 стр.

ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТ ОЧАСТ ОТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1878 ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1945 Г.

Българското културно-историческо наследство е богато и разнообразно. То е ценно достояние до културно-историческите ценности.
messi
1 0
Cascading Style Sheets CSS ниво 1
82 стр.

Cascading Style Sheets (CSS) , ниво 1

Този документ определя ниво 1(level 1) на Cascading Style Sheet механизма(CSS1). CSS1 е прост style sheet механизъм, който позволява на авторите и читателите да прикачат стил(например шрифтове, цветове и отмествания) към HTML документи.
legolas
47 2
Чии са двете хубави очи все пак
1 стр.

Чии са "двете хубави очи" все пак?

Явора Стоилова била хвърлила бомба. Дала била път на "скандалната теза", че стихотворението "Две хубави очи" на Яворов било посветено не на Мина Тодорова, а на Дора Габе, че ще го доказва с много документи, че общо взето противопоставя
ndoe
8 0