Сравнително-анатомични физиологични и ембрионални доказателства за еволюция
23 стр.

Сравнително-анатомични, физиологични и ембрионални доказателства за еволюция

Еволюцията на човека е част от биологичната еволюция, засягаща възникването на човека и обособяването му като отделен вид от останалите примати. Произходът на човека е обект на мащабно научно изследване, целта на което е...
lubega
719 14
Произход и еволюция на организмите Хипотези и доказателства Произход и еволюция на човека
20 стр.

Произход и еволюция на организмите. Хипотези и доказателства. Произход и еволюция на човека.

Преглед на еволюционните теории Проследяване на еволюциата на растенията, безгръбначните и гръбначните животни и човека. Биологична и социална същност на човека.
ndoe
22 1
Форма размери и движения на земята в космическото пространство
31 стр.

Форма, размери и движения на земята в космическото пространство

TEMA #1. Форма, размери и движения на земята в космическото пространство. I. Доказателства за кълбовидната форма на Земята. 1. Лунни затъмнения. 2. Сферичен ексцес. 3. Височина на небесен полюс над хоризонта.
Simonsita
305 7
 Форма размери и движение на земята в космическото пространство
13 стр.

Форма, размери и движение на земята в космическото пространство

Земята е планета от Слънчевата система. Хипотезите итеориите за нейното образуване се опират на гравитационнотосгъстяване на част от околослънчевото пространство ... Форма, размери и движение на земята в космическото пространство .I. Доказателства за
uchase9595
0 0
Медицина базирана на доказателства
8 стр.

Медицина базирана на доказателства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СЪЩНОСТ. ЙЕРАРХИЯ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ПРИ ПОДБОР НА ДОКАЗАТЕЛСТВА. ЛОГИКА НА МБД. АНАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ. РАЗЛИКИ МЕЖДУ КОНВЕНЦИОНАЛНАТА МЕДИЦИНА И МБД.
Simonsita
70 5
Медицина основана на доказателства
9 стр.

Медицина, основана на доказателства

Събирането на доказателства за нуждите на здравния мениджмънт и за дейността по финансиране има за цел да направи анализ и оценка на системата като цяло и на отделните нейни елементи, а така също и очакваните ползи в здравеопазването...
admin
22 3
Алтернативни източници на горива
17 стр.

Алтернативни източници на горива

Научните доказателства са ясни: повърхностните температури на Земята се повишават със скорост, предвещаваща подчертаната промяна в глобалния климат. Предишните епохални климатични промени били породени от естествени причини – вариации...
silviQ
0 0
Стратегически промени
20 стр.

Стратегически промени

Образованието е особена духовна територия на българина.То е издигнато до степен на национална добродетел. През него народът ни вижда успешното бъдеще, защото историята е оставила множество доказателства за фундаменталното значение...
lubega
2 0