Режимът на БЗНС 1919-1923
9 стр.

Режимът на БЗНС 1919-1923

Следвоеният погром и покруса. През 1919г. победителите в Първата световна война свикват във Париж конференция, която трябва да изработи мирните договори с победените страни - Германия, Австрия, Унгария, България и Турция...
the_magicer
0 0
Делови преговори Основни принципи и етапи Видове преговори Стратегии и тактики Възможни проблеми и конфликти
11 стр.

Делови преговори. Основни принципи и етапи. Видове преговори. Стратегии и тактики. Възможни проблеми и конфликти

Преговорите са изключително важен елемент от всяка една сфера на обществения живот. Благодарение на тях се постигат разнообразни споразумения, които имат ключово значение за подписване на различни договори, решаване на проблеми и пр....
aronn
0 0
Същност и характеристика на застраховка Гражданска отговорност в България
81 стр.

Същност и характеристика на застраховка “Гражданска отговорност” в България

Анализ в най-общ мащаб същността и спецификата на застраховането, основните видове застраховки, извършвани от българските компании, както и възможностите за сключване на застрахователни договори и с международни компании...
gecata_maina
0 0
Международни аспекти на УРЧР и Глобализация на бизнеса
10 стр.

Международни аспекти на УРЧР и Глобализация на бизнеса

Продължение на сравнителния анализ за трите държави (България, Индия и Ирландия) със следната структура: Най-успешни стратегически съюзи биха били възможни между България и Индия с оглед сходните черти между психологическите договори на двете страни...
rusev02
0 0