Приложение на добри маркетингови практики по примера на Аксон БългарияООД
151 стр. очаква одобрение

Приложение на добри маркетингови практики по примера на „Аксон България“ООД

Съвременните фирми работят в условията на динамично променяща се среда, като потребителите са изправени пред многообразие от продукти и услуги.
messi
0 0
Технология на транспортното обслужване в туризма
119 стр.

Технология на транспортното обслужване в туризма

Туристическия бизнес е бързо развиващ се и печеливш отрасъл. Този бизнес може да се стартира с малко инвестиции, но с добра организация могат да се постигнат много добри резултати...
daniche90
0 0
Национална конкурентноспособност на страните от ЕС ефекти от Лисабонската стратегия
109 стр.

Национална конкурентноспособност на страните от ЕС –ефекти от Лисабонската стратегия

През март 2000г. европейските лидери поставиха пред ЕС целта до 2010 г. да се превърне в “най-динамичната и конкурентноспособна икономика в света, основана на знанието, способна да поддържа устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места, п
messi
0 0
Митата като ресурс в приходната част на бюджета на ЕС Проблеми и перспективи
100 стр.

Митата като ресурс в приходната част на бюджета на ЕС. Проблеми и перспективи

За Европейският съюз бюджетът е важен лост за осъществяване на съществуващите политически цели, за извършване на промяна и за постигане на максимално добри дългосрочни резултати от дейността на Общността...
the_magicer
0 0
Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм в предучилищна възраст
82 стр.

Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм в предучилищна възраст

Тезата, която лежи в основата на тази дипломна работа е, че съществуват терапии, благодарение на които при ранно диагностициране и навременна интервенция, индивидите с аутистично разстройство могат да получат добри шансове...
admin
28 16