Програми за прилагане на добри производствени и хигиенни практики
76 стр.

Програми за прилагане на добри производствени и хигиенни практики

Етикирането е също важен момент в приемането на стоките и тяхната продажба. То следи информация за наименованието,грамажа и цената на предлагания асортимент. В обекта не се допускат хран...
nerven
25 0
Приложим ли е коучингът като управленски стил от ново поколениедобри практики
10 стр.

Приложим ли е коучингът като управленски стил от ново поколение?(добри практики)

Създават се вътрешни пазари на ресурси, идеи, таланти и знания, които отключват творческото начало за използване на вътрешните възможности, потенциал и мотивацията на всеки сътрудник...
cblock
0 0
Законодателна база за развитие на екологичното земедели в ЕС
15 стр.

Законодателна база за развитие на екологичното земедели в ЕС

Екологичното (биологично) производство е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добри практики по отношение опазване на околната среда, висока степен на биологично разнообразие...
ivan40
25 0
Приложение на добри маркетингови практики по примера на Axxon - ДИПЛОМНА ТЕЗА
32 стр.

„Приложение на добри маркетингови практики“ по примера на Axxon - ДИПЛОМНА ТЕЗА

Най-общо казано маркетингът е тясно свързан с размяната на стоки и услуги, в частност с търговията, която от своя страна се извършва на общия пазар (световния).
messi
0 0
Сплотяване на екипи team building цели методи и средства примери и добри практики
26 стр.

Сплотяване на екипи (team building) – цели, методи и средства, примери и добри практики

Днес успехът на всяка една компания, предприятие или организация, също както и успехът на всеки проект зависи не само от професионалната компетентност...
dannyboy
0 0