Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията
82 стр.

Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията

Обект на изследване в настоящата дипломна работа е обучението на възрастни учащи. Предмет на изследването е процесът на обучение на възрастни учащи в сферата на търговията...
messi
0 0
Ефективност на основния капитал в потребителна кооперация quotБалканquot
106 стр.

Ефективност на основния капитал в потребителна кооперация "Балкан"

Основната цел на настоящата дипломна работа е да бъде отразена ефективността на основния капитал в потребителна кооперация „Балкан”.Реализирането на тази цел е възможно по пътя на последователно решаване на няколко задачи....
gecata_maina
0 0