Културен туризъм в селища с уникални природни исторически и архитектурни забележителности Боянската църква
74 стр.

Културен туризъм в селища с уникални природни, исторически и архитектурни забележителности (Боянската църква)

Настоящата дипломна работа има за цел да представи маркетингово проучване на избран туристически обект (в случая Боянската църква), като място за развитие на културен туризъм в България....
daniche90
0 0
Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм в предучилищна възраст
82 стр.

Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм в предучилищна възраст

Тезата, която лежи в основата на тази дипломна работа е, че съществуват терапии, благодарение на които при ранно диагностициране и навременна интервенция, индивидите с аутистично разстройство могат да получат добри шансове...
admin
28 16
Анализ на Digital Signal Processor DSP TMS320C6000 - особености архитектура характеристики представени чрез информационна система на HTML
120 стр.

Анализ на Digital Signal Processor (DSP) TMS320C6000 - особености, архитектура, характеристики, представени чрез информационна система на HTML

Обект на настоящата дипломна работа са цифровите сигнални процесори (DSP), като е обърнато особено внимание на новостите в тази област. За получаване на по-широка представа е направен обзор на DSP процесори, произвеждани от фирмите Motorola, Analog Devic
messi
0 0
Бизнес план на Вертен ООД - София
54 стр.

Бизнес план на "Вертен" ООД - София

Настоящата дипломна работа е на тема "Бизнес план на "ВЕРТЕН" ООД – София". Основната й цел е да се представи значимостта на маркетинговата политика за перспективната ориентация на фирмата, дефинирането на нейния целеви пазар .........
nerven
6 1
Управление и контрол на рисковете в капиталовия пазар
98 стр.

Управление и контрол на рисковете в капиталовия пазар

Целта на настоящата дипломна работа е да представи принципите на функциониране на капиталовите пазари, подходите за формиране на оптимален инвестиционен портфейл и финансовата интеграция на капиталовите пазари...
ndoe
0 0
Проблеми при отчитане на приходи и разходи в бюджетното предприятие
84 стр.

Проблеми при отчитане на приходи и разходи в бюджетното предприятие

цел на настоящата дипломна работа е да се разкрие бюджетната система на местните органи и в по-голяма степен приходната и разходната й части. На тази база обект на анализ са приходите и разходите в Община Добрич...
ivan40
0 0