Силови транзистори и диоди - пищов
1 стр.

Силови транзистори и диоди - пищов

Силови полеви транзистори. В основата на действието на полевите транзистори лежи явлението изменение на проводимостта на повърхностния слой, намиращ се точно под управляващия електрод (гейтт)....
admin
12 0