Родният дом - пристан на наранената човешка душа - ЛИС върху елегията на Димчо Дебелянов
4 стр.

Родният дом - пристан на наранената човешка душа - ЛИС върху елегията на Димчо Дебелянов

Стихотворението на Димчо Дебелянов "Да се завърнеш..." е елегия, която изразява дълбока тъга и печал. Това емоционално състояние е мотивирано от разочарованието, неудовлетворението...
ndoe
7 0
Да се завърнеш в бащината къща
2 стр.

"Да се завърнеш в бащината къща"

Димчо Дебелянов е поет на тихата кротка печал, на носталгично призования стих, на спотаената болка от непостижимо щастие. Светла тъга струи от неговия поетичен свят, в който се открояват две елегии "Да се завърнеш в бащината къща"...
emoto_92
95 1
Спомен реалност и блян сравнителен анализ на Да се завърнеш и Помниш ли помниш ли
2 стр.

Спомен, реалност и блян (сравнителен анализ на "Да се завърнеш…" и "Помниш ли, помниш ли")

Художествените образи на рода и реалната действителност изгражда поетичното действие в стихотворенията "Скрити вопли" и "Помниш ли, помниш ли…" на Димчо Дебелянов. Родното е описано с възможно...
cblock
35 2
Тихите вопли на душата
2 стр.

Тихите вопли на душата

Сигурно са малко тези, които знаят, че елегията на Димчо Дебелянов "Да се завърнеш в бащината къща" е написана непосредствено след смъртта на неговата майка. Самият текст не дава основания на читателя да се досети. Стиховете сякаш ...
mOn
12 1
Димчо Дебелянов - спомен реалност и блян Спи градът Да се завърнеш Пловдив Молитва и др
3 стр.

Димчо Дебелянов - спомен, реалност и блян. "Спи градът", "Да се завърнеш", "Пловдив", "Молитва" и др....

Той нямаше нито една опорна точка в действителния свят, в който се чувствуваше отхвърлен, почти парий сред едно гъмжило от лилипути, когато е повече от ясно, че беше духовен аристократ, един непризнат княз...
messi
40 0
Да се завърнеш в бащината къща ДДебелянов
2 стр.

Да се завърнеш в бащината къща /Д.Дебелянов/

Творчеството на Димчо Дебелянов не е голямо по обем, но безспорно то е едно от най-богатите по дълбочина и многообразие на душевните изживявания. Не случайно го наричат най-чувствителния и задушевен лирик в българската поезия...
ivan40
15 0