Диалогът минало - настояще - бъдеще в История Славянобългарска
2 стр.

Диалогът минало - настояще - бъдеще в "История Славянобългарска"

Във времето, в което Паисий Хилендарски пише “История славянобългарска”,българският народ има своето минало,но знае твърде малко за него.Представата,че знанието е първата стъпка за изграждане на националното самочувствие,е същинският стимул,накарал ато
Simonsita
1201 26
Стимули за развитие на комуникативно- речевата активност у децата в предучилищна възраст
54 стр.

Стимули за развитие на комуникативно- речевата активност у децата в предучилищна възраст

В съвременната психология диалогът се разглежда като форма на социално взаимодействие и речево общуване, като основа на сътрудничество и взаимодействие между хората в съвместната им дейност.
admin
12 5
Проблеми на поетиката на Достоевски
10 стр.

Проблеми на поетиката на Достоевски

Типове прозаическа реч. Словото у Достоевски. Монологичното слово на героя и словото на разказа в повестите на Достоевски. Словото на героя и словото на разказа в романите на Достоевски. Диалогът у Достоевски...
ndoe
0 0
Особености на старата българска книжнина
4 стр.

Особености на старата българска книжнина

Диалогът със старата литература е много труден. Средновековното изкуство се подчинява на принципи, коренно различни от тези на новото време. Възприемането на средновековното произведение по интуитивен път е невъзможно. .
ndoe
3 0