Методи и средства за диагностика на запалителна система на автомобилите
6 стр.

Методи и средства за диагностика на запалителна система на автомобилите

Принципът на работа на запалителната уредба е сравнително прост, но тя се състои от твърде много елементи, всеки от които може да бъде източник на най-различни неизправности...
ndoe
15 6
Организационна диагностика на ЕТ Мат-Гер- гр Вършец
16 стр.

Организационна диагностика на ЕТ "Мат-Гер"- гр. Вършец

От външните сили с най-голямо значение за разглежданата организация са природните условия. Факторите, които оказват най-силно влияние върху промените в площите и производството на зърнени култури са - води, почви и климат.
loli
1 0
Диагностика на междуличностните отношения в училищния клас чрез социометрично изследване
23 стр.

Диагностика на междуличностните отношения в училищния клас чрез социометрично изследване

Социометрично изследване. Измененията в различни сфери на живота, социална, културна образователна, икономическа поставят изключително актуален въпроса, за подготовката на младото поколение за самостоятелен живот.
messi
2 0
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИ МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ СПОРЕД ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГА
16 стр.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИ МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ СПОРЕД ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГА

Диагностика на маркетингови решения има за основна цел да запознае с финансовите измерения на дейностите, насочени към постигане на маркетинговите цели на фирмата.
messi
17 0
Основни концепции във фармакоикономиката
9 стр.

Основни концепции във фармакоикономиката

Рязкото увеличаване на разходите за здравеопазване в последните години постави нови задачи – определяне на фармако-икономическите преимущества на различните методи на диагностика и лечение.
messi
11 2
Връзката на авторитарния родителски стил на поведение с нивото на тревожност в деца на възраст 9-11 години
26 стр.

Връзката на авторитарния родителски стил на поведение с нивото на тревожност в деца на възраст 9-11 години

Изследване сред деца 9-11 години, зададено като курсова работа от асистент Ж.Балев по дисциплината "Родителски модели на поведение" в магистърска степен "Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране"...
messi
24 2
Педагогическа диагностика
2 стр.

Педагогическа диагностика

Диагностика на отклоненията в развитието, функционирането на личността и поведението - извършват я специалисти социални педагог, психолог. Когато се наблюдава отклонение в психологичното развитие се включва специални педагози сурдо и тифо педагози...
silviQ
14 2