Нефт
21 стр.

Нефт

Нефтът (петролът) представлява естесвено образувана под повърхнотсста на земята течна смес от въглеводороди (алкани, циклоалкани и др.) с примеси от органични съединения на кислорода, сярата и азота...
aronn
4 0
Природни бедствия и начини за защита
26 стр.

Природни бедствия и начини за защита

Процесите в живата и неживата материя на земята се извършват бавно, за стотици години. Понякога обаче, по необясними на пръв поглед причини, някои процеси и явления за неизвестен период от време увеличават многократно скоростта на развитието си...
aronn
0 2
Стопанствата на древноизточните държави
3 стр.

Стопанствата на древноизточните държави

В основата на възникването и развитието на древноизточните цивилизации стоели обществата, които преминали към развитие на земеделска дейност, осъществена на по-високо ниво на организация при обработване на земята в сравнение с предходните, по-ранни човешк
messi
0 0
Демографски причини като фактор за деградация на биосферата
11 стр.

Демографски причини като фактор за деградация на биосферата

Цялостното взаимодействие между човечеството и Земята е променено, тъй като нашата цивилизация внезапно се оказа способна да въздейства не само върху един район, а върху природата в селия свят. Всички знаем, че човекът обикновено оказва голямо...
mOn
2 0
Силата на жената
2 стр.

Силата на жената

Жените са силни като бурното море,ослепителни като слънце,нежни като птича песен.Жените са най-великото чудо на Земята.Жената се е превърнала и в муза за творците.Нейната красота и всеотдайност са основен обект на творчески интерес от страна на творците..
gecata_maina
4 0