Глобални интереси и глобална сигурност Ролята на великите сили Проблеми на сигурността
15 стр.

Глобални интереси и глобална сигурност. Ролята на великите сили. Проблеми на сигурността

Глобални интереси и глобална сигурност. Ролята на великите сили. Проблеми на сигурността: распространение на демокрацията, нераспространяване на оръжия за масово поразяване и разоръжаване, контрол над производството, търговията...
cblock
0 0
Лобизъм в България - морално етични проблеми
92 стр.

Лобизъм в България - морално етични проблеми

Американските автори С.Кътлип, А.Сентър и Г.Брум посочват, че “демокрацията може да съществува там, където има свободна комуникация със сигурна информация” (Cutlip, Center, Broom, 1985:562)...
gecata_maina
0 0
Културното наследство на елините като туристически продукт
35 стр.

Културното наследство на елините като туристически продукт

В тази епоха, полиси като атина, коринт и мегара станали водещи търговско-занаятчийски центрове. Благодарение реформите на солон, твърдото управление на писистрат и деятелността на основополжника на демокрацията клисфен, атина се развивала...
lubega
38 1
ЕС като едно трето преобразувание на демокрацията според Робърт Дал
11 стр.

ЕС като едно трето преобразувание на демокрацията според Робърт Дал

Робърт Дал е един от най-прочутите политически теоритици на изминалия век, който изследва основните положения на демократичната теория. Той е един от основателите на т.нар. плуралистична теория на демокрацията....
admin
8 0
Демокрацията като форма на управление в съвременното общество
7 стр.

Демокрацията като форма на управление в съвременното общество

В съзнанието на повечето българи днес, а може би и на повечето хора по света, демокрацията е некомунизъм и нефашизъм и всяко управление, при което хората не са масово избивани или пращани по трудови лагери е демократично...
messi
4 1
Стратегия за националната сигурност на Република България
5 стр.

Стратегия за националната сигурност на Република България

Политиката на Република България в сферата на сигурността се изгражда върху ценностите на демокрацията, на националната ни култура, правата на човека и гражданина, на равните възможности за развитие на личността, както и на Конституцията на страната...
cblock
0 0
Теория на демокрацията Управлявана демокрация и управляваща демокрация
10 стр.

Теория на демокрацията. Управлявана демокрация и управляваща демокрация.

1. Джовани Сартори 3 2. Гражданската култура Гейбриъл Алмънд и Сидни Верба 5 3. Гражданското общество. Джон Кийн 6 4. Що е демокрация. Ален Турен 8 Използвана литература 10
messi
21 3