Пространно житие на Кирил подготовка за класна работа
3 стр.

Пространно житие на Кирил (подготовка за класна работа)

Пространното житие на създателя на славянската азбука е първата житиеписна творба в старобългарската литература. Тя е създадена между 869-881г. непосредствено след смъртта на Константин-Кирил философ, за да защити и утвърди делото му.
ivan40
54 1
Личността на Константин Кирил Философ
2 стр.

Личността на Константин Кирил Философ

Климент Охридски, един от най-близките ученици и съмишленици на двамата солунски братя Кирил и Методий, разказва за живота и делото на Константин философ в своята творба "Пространно житие на Кирил"....
ndoe
33 1
Жизнен и творчески път на Св Св Кирил и Методий
18 стр.

Жизнен и творчески път на Св. Св. Кирил и Методий

Значението на делото на братята Константин-Кирил и Методий отдавна е извън рамките на българската история. То е сложило своя отпечатък върху развитието на цялата европейска цивилизация....
nerven
4 1
Пространните жития на Кирил и Методий
5 стр.

Пространните жития на Кирил и Методий

Пространните жития са цялостен разказ за живота, делото и борбата на Константин Философ и брат му Методий. През миналия век славистите нарекоха Пространните жития Панонски легенди, понеже са написани в Панонската архиепископия във Великоморавия...
mOn
7 0
Силата и величието в образа на Константин Кирил Философ
2 стр.

Силата и величието в образа на Константин Кирил Философ

Пространното житие на Констанин е първата житейска творба в българската литература.То има изключителна стойност като извор за живота и делото на първата канонизирана от бълг. църка личност – Кирил. Тази творба има за цел да разкрие силата и величието на..
lubega
18 1
Образът на Константин-Кирил Философ според Пространното житие
2 стр.

Образът на Константин-Кирил Философ според Пространното житие

Пространното житие на Кирил се смята за първото оригинално произведение у нас от този жанр. Чрез него се увековечават животът и делото на една необикновена личност, която заслужено е обгърната с ореола на светостта и получава хилядолетната...
mOn
30 3