Задачи по корпоративни финанси
14 стр.

Задачи по корпоративни финанси

Търговско дружество " Напредък" анализира и оценява инвестиционен проект за изграждане, оборудване и въвеждане в действие на нов цех за производство на работни облекла за износ. Предвижда се срок на експлоатация на цеха 5 години. Годишният обем
silviQ
127 8
АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ОТБЕЛЯЗВАНИЯ ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА АГС
5 стр. очаква одобрение

АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ – ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ. ОТБЕЛЯЗВАНИЯ. ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА АГС

Под акт за гражданско състояние се разбира правен акт, който има в основата си волеизявление на властнически орган на местно самоуправление (т.нар. длъжностно лице по гражданско състояние).
messi
0 0
Банково инкасо банково документарно инкасо банков превод
5 стр.

Банково инкасо, банково документарно инкасо, банков превод

Банково инкасо - договор, с който банката се задължава да събере парично вземане на наредителя или да извърши друго инкасово действие, което може да бъде предявяване на менителничен ефект или друг документ, материализиращ или удостоверяващ парично ...
Simonsita
17 0
Казуз по Съдебно-счетоводни експертизи
4 стр.

Казуз по Съдебно-счетоводни експертизи

Казусът е по ССЕ в СА "Д.А.Ценов" - магистърска програма. Представлява заключение за извършена съдебно-счетоводна експертиза.Заинтересованите колеги разполагат с условието, което дава свобода на действие. Оценен с 6,00...
nezabravima
101 3
Процес на вземане на управленско решение
1 стр.

Процес на вземане на управленско решение

Същност на управленското решение – решението е волеви акт на човека свързано с предварително поставена цел. Решението съществува, когато човека е изправен пред избор на няколко варианта на действие. Решението е акт на избор докато решаването на задачи
gecata_maina
2 0
Функции Функции без параметри и функции с параметри по стойност
10 стр.

Функции. Функции без параметри и функции с параметри по стойност.

Функциите са основни структурни единици, от които се изграждат програмите на езика С. Функцията е самостоятелна част от програма, която има свое име и изпълнява множество оператори като една обобщена операция или действие...
silviQ
0 0