Запознаване с древногръцкия мит за Дедал и Икар
5 стр.

„Запознаване с древногръцкия мит за Дедал и Икар”

- запознаване с древногръцкия мит за Дедал и Икар; - проследяване на сюжетното развитие в творбата; - вникване в основната идея; - характеристика на литературните герои; - разкриване особеностите на мита като жанр.
cherry1984
62 4