Световен ден на земята - 22 април
20 стр.

Световен ден на земята - 22 април

Денят на Земята - 22 април, е най-големият нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на
messi
8 2
Многопластовият образ на човека в творчеството на Александър Вутимски
9 стр.

Многопластовият образ на човека в творчеството на Александър Вутимски

Съдбата на Вутимски е трагична, тъй като той остава приживе неразбран и заклеймен. но той е само част от проклятието на търсещите души като Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Стамен Панчев, Христо Смирненски, Гео Милев, Никола Вапцаров, които биват...
nerven
4 0
Декамерон - Джовани Бокачо Ден І новела VІ
3 стр.

"Декамерон" - Джовани Бокачо , Ден І , новела VІ

"Декамерон" на Джовани Бокачо е сборник от 100 новели, разказани от десетима души в продължение на 10 дни. Във всяка една се разкрива важна житейска поука, която обогатява познанията ни за човешката същност...
ndoe
56 3
Борбата революцията и борецът за свобода в стихотворенията Хайдути
7 стр.

Борбата, революцията и борецът за свобода в стихотворенията “Хайдути”

Ботев като изключителна личност е бил от хората с постоянно тревожни души, от онези люде, които не могат да се задоволят с обикновеното, за които се казва, че са “родени бунтовници”, които все мечтаят, все дирят и все се стремят....
ndoe
62 1
Различава ли се детското страдание вчера и днес
1 стр.

Различава ли се детското страдание вчера и днес

Голяма част от нашите поети и писатели нееднократно са засгали тази тема. Да вземем страданието на децата в поезията на Хр. Смирненски – децата на големия град – чужд на предварително ограбените им съдби. Мъка в скръбните им детски души винаги...
silviQ
12 1