Възпитанието в Древна Гърция Спарта и Атина
7 стр.

Възпитанието в Древна Гърция, Спарта и Атина

В Древна Гърция основна роля играят градовете Спарта в Пелопонес и Атина в Средна Гърция. Двете държави съществуват едновременно, но развиват различни образователно - възпитателни системи, защото се различават икономически, социално и културно...
ivan40
59 2
Начертанието на Илия Гарашанин - първообраз на национална доктрина кауза и идеали
20 стр.

"Начертанието на Илия Гарашанин" - първообраз на национална доктрина, кауза и идеали

През 19 век на Балканския полуостров настъпват политически и социално-икономически промени, в резултат на които се обособяват няколко държавни формации, като Сърбия, Гърция, Румъния и България. Това е и причината, поради която xix век е наречен...
admin
25 1
Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения
13 стр.

Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения

Икономическите отношения между отделните страните имат старинен и древен произход.Още от вековете на робовладелческия строй, на древна Месопотамия, Египет, Гърция и Рим....
messi
0 0
Предмет и методи на общата икономическа теория микро- и макроикономика
141 стр.

Предмет и методи на общата икономическа теория (микро- и макроикономика)

Икономическата наука възниква като опит на човека да даде систематизирано изложение на икономическите факти и процеси. Още в дълбока древност (Гърция, Рим, Китай) учените философи са се опитвали да отговорят на редица икономически въпроси...
nezabravima
12 0