Как оживява една стая
2 стр.

Как оживява една стая

В своето стихотворение „художник” В. Ханчев рисува със средствата на поезията картината на един сблъсък – сблъсъкът между пустотата, безнадежността и грозното от една страна, и надеждата, радостта и красотата от друга. В този титаничен сблъсък...
admin
51 3
Конфликтния и безконфликтен свят на Нено и Неновица
2 стр.

Конфликтния и безконфликтен свят на Нено и Неновица

Затвореният свят на Каравеловите герои е различен от този на хората, които се трудят и създават блага. Това е свят на конфликти между родители и деца, между господари и слуги, между доброто и злото, красивото и грозното.
ndoe
0 0
Алеко Константинов-Ярко постижение на реализма
5 стр.

Алеко Константинов-Ярко постижение на реализма

В края на миналия век грозното, пошлото и безобразното в българското общество изплуват на повърхността като "гнусна пяна". Много писатели и поети се заемат с трудната задача да я "изгребат"...
gecata_maina
1 0
Фейлетоните на Алеко Константинов сатиричен портрет на времето
2 стр.

Фейлетоните на Алеко Константинов – сатиричен портрет на времето

Алеко Константинов е личност,която силно се откроява на фона на обществената действителност през 80-те и 90-те години на миналия век.Безкомпромисен идеалист и искрен демократ,със своя горд дух,той води постоянна борба с грозното...
nerven
4 1
Теми 4 5 и 6 по Естетика
2 стр.

Теми 4, 5 и 6 по Естетика

Естетиката е дял на философията за същността и възприемането на красивото, тя се занимава с въпросите на изкуството, като обекти и концепти на нейното разглеждане са възвишеното и красивото, дори като техни опозиции включително грозното и дисонансното...
gecata_maina
17 1