Градушка на Пейо Яворов
2 стр.

"Градушка" на Пейо Яворов

Стихотворението „Градушка” е най-цялостното и най-добре композираното произведение на Яворов. В него е най-силно изображението на селото в нашата лирика, което може да се сравни с едни от най-добрите белетристични произведения...
admin
53 1
Градушка - драмата на селянина
3 стр.

"Градушка" - драмата на селянина

Творчеството на Пейо Яворов преминава през няколко етапа. Най-ранние му творби са със социална насоченост, след това произведениеята му придобиват национална тематика и късното му творчество е изпълнено с философски идеи....
cblock
51 1
Раждането и умирането на надеждата в поемата градушка
2 стр.

Раждането и умирането на надеждата в поемата "градушка"

Пейо Яворов е един от най-драматичните и емоционални български поети. Той неколкократно коренно променя лицето на своята лирика – първо пише на социални теми, след това става певец на национално-освободителните борби, а накрая се изявява като търсач ...
admin
22 0
Пейо Яворов - Градушка анализ по всяка част
2 стр.

Пейо Яворов - "Градушка" анализ по всяка част

Това е кратък анализ на всяка част от произведението "Градушка".Са посочени темата,лирическия говорител и особеностите на всяка част.Има елементи на рассъждение,привеждат се цитати,има свое мнение по някакви въпроси,може да се използва и като ес
nerven
572 5