Проблемът за страданието - Градушка
2 стр.

Проблемът за страданието - "Градушка"

Творбата е шедьовърът на Яворовата социална поезия. Вечното "зло", тегнещо над селяка е обективирано в природната стихия помела безпощадно и труд, и плаха надежда. Градушката е обобщен символ на драмата на човешката екзистенция на трагичната...
cblock
13 0
П К Яворов - литературен портрет
2 стр.

П. К. Яворов - литературен портрет

На двадесет и две години Яворов е вече поет - вълшебник: неговото слово е богато надарено с музикално - мелодични и изобразителни възможности. Творецът на „Градушка" е не само вдъхновен поет, но и майстор - художник...
Luni4ka
3 0
Образът на света в поемата Градушка от Пейо Яворов
4 стр.

Образът на света в поемата "Градушка" от Пейо Яворов

Поемата „Градушка” принадлежи към социалния творчески период на Яворов. Конкретен мотив за написването на творбата няма. В произведението си авторът описва своите детски спомени за тежкото битие на българските селяни...
admin
47 2
Поемата Градушка
2 стр.

Поемата "Градушка"

Поемата "Градушка" е една от най-значителните творби на П.Яворов.Нейната художествена стойност произтича от сполучливото свързване на природното бедствие с трагедията на бедното селячество.Този вълнуващ текст е пропит с ярък хуманизъм...
loli
10 0
Темата за страданието в живота на селянина в поемата Градушка от Яворов
2 стр.

Темата за страданието в живота на селянина в поемата "Градушка" от Яворов

Тема и идея- Разгръща темата за страданието в битието на селянина и извежда идеята за обречеността на човека, подвластен на неведоми ирационални сили,обобщени във финала като "вечното зло"...
messi
43 0
Градушка поема за трагичното битие
2 стр.

“Градушка” – поема за трагичното битие

Поемата “Градушка” е една от най-значителните му творби. Значимостта на произведението се определя от сполучливото свързване на природното бедствие с трагедията на селянина през 90-те години – жертва на социалните злини и природните стихии.
nicky931
20 2