Пейо Яворов - Градушка
1 стр.

Пейо Яворов - " Градушка "

Стихотворението „Градушка” е шедиовър на Явороеата сациална поезия.Защото е представено като природна стихия която безпощадно унищожава плодовете на човешкия труд и неговата плаха надежда.
legolas
90 3
Градушка 11 клас
2 стр.

Градушка 11 клас

Поемата „Градушка” е една от най-значителните творби на П.Яворов.Нейната худ. стоиност произтича от сполучливото свързване на природното бедствие с трагедията на бедното селячество.Този вълнужащ текст е пропит с ярък хуманизъм. За напис....
ndoe
12 0
Градушка - поема за трагичното битие
2 стр.

Градушка - поема за трагичното битие

Поемата “Градушка” е една от най-значителните му творби. Значимостта на произведението се определя от сполучливото свързване на природното бедствие с трагедията на селянина през 90-те години – жертва на социалните злини и природните стихии...
wizzair
10 0
Анализ за матура по БЕЛ по пета част от поемата Градушка от П К Яворов
3 стр.

Анализ за матура по БЕЛ по пета част от поемата "Градушка" от П. К. Яворов

Всеобхватните разнолики измерения на всемирното страдание са тематизиран естетически приоритет в поезията на П. Яворов. Човешкото съществуване е изначално белязано от драматизъм, от жестоки сблъсъци, от дебнещи беди и нещастия...
gecata_maina
28 0
Градушка - Пейо Яворов
8 стр.

Градушка - Пейо Яворов

Има предели на радостта и страданието, на величието и падението, отвъд които човешката реч става като че ли безсилна и тя изразява потреса от тях с драматично противоречивото определение "неизразимо"....
ndoe
18 0