Изсичане на горите в България - основен екологичен проблем
15 стр.

Изсичане на горите в България - основен екологичен проблем

Огромно значение за запазване на водните ресурси, почвата, за пречистване на въздуха, за намаляване вредното действие на ерозията, както и за запазване на биологичните видове, играят горите
emoto_92
78 4
Лесоустройство - пълен комплект теми
5 стр.

Лесоустройство - пълен комплект теми

Лесоустройственото проектиране е система от технически разчети и проектни мероприятия, насочени към най-пълно използване и възпроизводство на горите и към повишаване на тяхната продуктивност.
gecata_maina
22 1
Стратегически направления за осигуряване на устойчиво развитие на горски сектор в света и в регионален мащаб
10 стр.

Стратегически направления за осигуряване на устойчиво развитие на горски сектор в света и в регионален мащаб

Горите са голямо богатство, което трябва разумно да се използва. Те са единственият източник на дървесина. Звучи парадоксално, но във века на голямата химия и биология, на космическите полети и на ускорения научно-технически прогрес...
nerven
0 0
Предмет задачи характер и методи на лесоустройството
55 стр.

Предмет, задачи, характер и методи на лесоустройството

Проблемите, които трява да решава лесоустройството са: възпроизводство на ресурсите; създаване на ефективна система за управление, стопанисване и опазване на горите; разработване на разнообразни...
messi
3 1
Природно-географска характеристика на резерват Куперна
21 стр.

Природно-географска характеристика на резерват Куперна

Резерватът "Купена" е обявен със Заповед № 2969 от 24.ІХ.1961 г. на Главно управление на горите при Министерски съвет. Днес резервата заема площ от 1761,1 ха, като представлява обширен горски масив в подножието на едноименния връх Купена
nerven
0 0