ектронно помагало по български език и литаратура за начална степен
5 стр.

ектронно помагало по български език и литаратура за начална степен

Представяне на авторско помагало по български език и литература предвиждащо изучаване частите на речта В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ-съществително име, прилагателно име и глагол.
ndoe
11 0
Електронно помагало по български език и литаратура за начална степен
5 стр.

Електронно помагало по български език и литаратура за начална степен

Представяне на авторско помагало по български език и литература предвиждащо изучаване частите на речта В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ-съществително име, прилагателно име и глагол.
ivan40
9 1
Глагол Залог на глагола план на урок по български език
3 стр.

Глагол. Залог на глагола (план на урок по български език)

Кои граматични признаци на глагола вече познавате?-Глаголът има лице,число,спрежение и време. -Как откриваме основната форма на глагола?-Това е формата за 1.л.,ед.ч.,сег.време(напр.:играя,чета).
loli
69 7
Сегашно продължително време в английския език въпросителни изречения
3 стр.

Сегашно продължително време в английския език – въпросителни изречения

Както можете да видите от по-горния пример въпросителните изречения в сегашно продължително време в английския език се формират чрез инверсия или по-простично казано като сложите спомагателния глагол ‘to be’ пред вършителя на действието...
Luni4ka
30 1