Вселената и 10 природни чудеса на Вселената
16 стр.

Вселената и 10 природни чудеса на Вселената

Вселена е понятие, което обикновено означава целия пространствено-времеви континиум, в който съществуваме, заедно с всички форми на енергия и материя в него - планети, звезди, галактики и междугалактично пространство...
loli
287 10
Взаимодействащи галактики
11 стр.

Взаимодействащи галактики

Както и при звездите, когато две или повече галактики са разположени близо една до друга, те гравитационно си взаимодействат, при което могат да настъпят деформации в тяхното първоначално устройство и форма...
silviQ
43 2