Моята вяра в човека
2 стр.

Моята вяра в човека

Живеем във време, в което повечето от нравствените ценности са изместени, изтикани на заден план от гоненето на материални облаги. Срещаме се, сблъскваме се, разминаваме се с хора, които сякаш наподобяват Алековите “человекоподобни машини”...
dannyboy
38 1
Основни мотиви и идеи в произведенията -Вяра Писмо и Песен за човека от Никола Вапцаров
4 стр.

Основни мотиви и идеи в произведенията -Вяра, Писмо и Песен за човека от Никола Вапцаров

Произведението "Вяра" е утопично видение за човека и света.Вяра, че липсата на красота в днешния свят ще доведе до неминуема и всеобхватна промяна утре...
messi
9 1
Съвременната световна финансова криза обективни и субективни измерения
11 стр.

Съвременната световна финансова криза – обективни и субективни измерения

Глобалната финансова криза се проявява в увеличаването на цените на недвижимите имоти, цените на храната, загубата на работни места в търговски и правителствените организации, липсата на стабилност и загубата на вяра в бъдещето...
aronn
0 0
Който не уважава себе си лесно губи уважението към другите
3 стр.

Който не уважава себе си, лесно губи уважението към другите

Уважението е нещо, което е важно всеки човек да има, не само към себе си, но и към околните. Какво обаче е уважението. Много хора го разбират и определят като способност да предадеш на другия внимание и вяра в собствените му възможности...
lubega
13 2
Идеалът за доброто красивото и любовта в разказа Ангелинка
2 стр.

Идеалът за доброто, красивото и любовта в разказа "Ангелинка"

Идеалът за доброто и красивото,жаждата за нежност и топлота са заложени у всеки човек и осмислят живота му, а мечтата е изход от еднообразието,извор на надежда и вяра,които крепят човека и му помагат да живее по-леко....
ndoe
0 0
Есе за Васил Левски
1 стр.

Есе за Васил Левски

"Името ми е Васил, от Карлово съм... Занятието ми е да облекчавам съдбата на българите и аз обикалях, за да им давам вяра и упование в бъдещето..." Дяконът е минал и оттук. Гениален ум. Искрена любов към хората...
lubega
2 0
Образът на Хамлет в едноименната трагедия на Шекспир
2 стр.

Образът на Хамлет в едноименната трагедия на Шекспир

В трагедията "Хамлет" писателят отразява драмата на ренесансовия хуманист, изразена в сблъсъка на великите хуманистични идеи за свобода, за вяра в силата, ума и красотата на човека, с егоизма, злобата и злините, въплътени в златото – кумирът на
cblock
15 1