Външнотърговската политика на България в условията на глобална икономическа криза
82 стр.

Външнотърговската политика на България в условията на глобална икономическа криза

За България, развитието на външната търговия е важно условие за ефективното развитие националната икономика в условията на глобална криза. Факторите, които оказват влияние върху международната търговия на всяка страна са политическата и икономическата...
ndoe
9 1
Развитието на външнотърговския обмен на България
31 стр.

Развитието на външнотърговския обмен на България

За България, развитието на външната търговия е важно условие за ефективното развитие националната икономика в условията на глобална криза. Външнотърговската политика на Република България е неразделна част от външната икономика и външната й политика...
nicky931
13 0
Обзорен анализ на пшеница на международните пазари за периода 1996 2000г
20 стр.

Обзорен анализ на пшеница на международните пазари за периода 1996 – 2000г.

След либерализирането на външната търговия през 1998 пазарът на зърно в България е отворен за влиянието на промените в конюнктурата на международните пазари, като вътрешните цени през целия изминал сезон следваха спада на международните...
rusev02
0 0
Външна търговия на Република България
17 стр.

Външна търговия на Република България

Външноикономическите връзки на България се развиват динамично и прогресивно. Външната търговия е основна форма, заемаща централно място в системата на външноикономическите връзки на страната...
Simonsita
41 1
Реализиране на външнотърговски сделки в България
7 стр.

Реализиране на външнотърговски сделки в България

В последно време в предвид кризата, която се разрасна в държавата ни се оформиха големи промени в структурата на организация на външната търговия на България.Тя беше под централно управление и с доста тясна специалност, но вече започна модерно развитие...
gecata_maina
0 0
Външна търговия на Република България
15 стр.

Външна търговия на Република България

Външноикономическите връзки на България се развиват динамично и прогресивно. Външната търговия е основна форма, заемаща централно място в системата на външноикономическите връзки на страната.
ivan40
11 0
Външноикономическите връзки на България
11 стр.

Външноикономическите връзки на България

Външноикономическите връзки на България се развиват динамично и прогресивно. Външната търговия е основна форма, заемаща централно място в системата на външноикономическите връзки на страната...
gecata_maina
1 0