Влияние на глобалната финансова криза върху външната търговия на България
22 стр.

Влияние на глобалната финансова криза върху външната търговия на България

Световната икономическа криза се появява на международния подиум в средата на 2007 г. Води началото си от САЩ, а за неин първоизточник се сочи бързият и лесен достъп до кредити и неплатежоспособността на обществото....
loli
17 4
Бизнес комуникации и интернет базирани технологии в офиса
3 стр.

Бизнес комуникации и интернет базирани технологии в офиса

Деловата комуникация в рамките на една организация представлява обмен на информация между нейните звена, с цел осъществяване на основните функционални дейности, поддържане на контакт с обектите на външната среда и като цяло изграждане на доверие и...
mOn
31 3
Надеждност на системи с типови структури
9 стр.

Надеждност на системи с типови структури

Надеждността на една система зависи от: Условията и външната среда, в която работи; Режима и на работа ( периодичен, повторно – кратковременен, цикличен, непрекъснат )...
the_magicer
11 3
Анализ на външната среда
17 стр.

Анализ на външната среда

Анализът на външната среда преминава през няколко етапа, които позволяват да се направи цялостна оценка на характера на външната среда на бизнес организацията. Тези етапи са следните: преразглеждане на влиянията на външната среда...
admin
17 3
Външнотърговски сделки
58 стр.

Външнотърговски сделки

Характерно за външната търговия е стремежът на всяка страна да доставя от други държави липсващи или недостигащи стоки, а така също и стоки, чието местно производство е свързано с големи материални и трудови разходи, т.е. е по-ниско ефективно
nezabravima
12 3
Трагедията на Хамлет
2 стр.

Трагедията на Хамлет

Прочутата творба ”Хамлет” на английския драматург Уилям Шекспир съчетава външната интрига с дълбоката вътрешна илюзия – духовната драма на хуманиста, който с отчаяние приема истината за неосъществимостта на своите идеали.
plamito1993
77 3
Хигиена при храненето на децата
14 стр.

Хигиена при храненето на децата

Храненето е един от най-важните фактори на външната среда, които оказват влияние върху нормалния разтеж и развитие на детето. Храната трябва да бъде съобразена с възрастовите особености на детския организъм....
ivan40
32 3
Разработване на система за управление на човешки ресурси в хотелски комплекс
58 стр.

Разработване на система за управление на човешки ресурси в хотелски комплекс

Планиране на системата за управление на човешките ресурси. Особености на елементите на системата при процеса на планиране в туристическия отрасъл. Анализ и диагностика на външната и вътрешна среда...
lubega
17 3
Външна миграция на населението на Република България
15 стр.

Външна миграция на населението на Република България

При изследване на външната (международната) миграция на населението се имат предвид три понятия, чрез които се определят нейните мащаби: емиграция, която обхваща изселилите се лица от дадена страна, и имиграция, която включва заселванията.
ivan40
11 3