Ултразвук - характеристика разпространение приложение
4 стр.

Ултразвук - характеристика, разпространение, приложение

Ултразвуковите вълни при контакт с дадена среда предизвикват трептения на най- близкостоящите частици – тези трептения се наричат осцилации. Така се създават зони на сгъстяване и на разреждане...
gecata_maina
63 2
Инфразвук-какво е важно да знаем
1 стр.

Инфразвук-какво е важно да знаем?

Границите на честотния интервал,в който механичните вълни,не са точно определени се наричат инфразвук. Обикновено за горна граница на инфразвуковите вълни се приемат честотите от 16 до 25 Hz, а долната граница не е определена.....
nicky931
8 0
Приливни вълни- цунами
20 стр.

Приливни вълни- цунами

Цунами също така наречено сеизмична морска вълна или приливна катастрофална океанска вълна, обикновено причинена от подводно земетресение, от подводно или крайбрежно свличане, или от изригване на вулкан. Терминът цунами идва от японската дума ...
ivan40
7 0
Френска историография
14 стр.

Френска историография

Човешкото присъствие в рамките на днешната френска територия е много древно. Към вече присъстващите човешки групи по време на палеолита през първото хилядолетие са се присъединили последователно вълни от населения, съставени от келти, римляни, германи...
lubega
0 0
Високо ефективни технологии на материалите
22 стр.

Високо ефективни технологии на материалите

Морските платформи в северно море са изложени на извънредно сурови атмосферни условия. Скоростта на вятъра там достига 250 м/ч, -а височината на морските вълни почти до 30 м. при това платформите навлизат във все по-големи морски дълбочини...
ivan40
0 0
Поляризация на светлината Закони на Малюс и Брюстер
2 стр.

Поляризация на светлината. Закони на Малюс и Брюстер.

Поляризация на светлината се нарича явлението, при което електричните вектори на светлинните вълни трептят или само в една равнина (плоска, линейна поляризация) или трептят преобладаващо в една равнина (частична поляризация)...
lubega
115 4