Основни естетически тенденции в българската литература в края на XIX и началото на XX век
2 стр.

Основни естетически тенденции в българската литература в края на XIX и началото на XX век

Като явна тенденция през 80-те години на 20-ти век се налага идеализацията на близкото минало, като нова България се сравнява с възрожденска България в полза на възрожденските идеали...
mOn
4 1
Оценка на риска от пожар в сгради недвижими културни ценности
30 стр.

Оценка на риска от пожар в сгради – недвижими културни ценности

След освобождението тя била преустроена като в нея са вмъкнати много сполучливо елементи от българската възрожденска архитектура. Еркерите в горния етаж,детайлите на прозорците в надстройката...
admin
24 8
Сравнителна характеристика на уводите на две книги
13 стр.

Сравнителна характеристика на уводите на две книги

Целта на настоящата разработка е да се направи сравнителен анализ между два текста – Увод от Ал. Бурмов и Предговор от Маньо Стоянов към Репертоар на българската възрожденска печатна книжнина...
gecata_maina
0 0