Възпитателни взаимодействия с децата на xxi век
8 стр.

Възпитателни взаимодействия с децата на xxi век

В мисълта на много психолози и педагози се съдържа идеята, че човек е свят и божествен. За тях човекът има проблеми, които трябва да се решават красиво, но как? На този въпрос е посветен един от съществените в педагогическата наука...
admin
42 2
Цели на възпитанието
5 стр.

Цели на възпитанието

Характеристика на целта на възпитанието. Целта на възпитанието е проектираното в бъдеще състояние на личността- формирането с възпитателни средства на физическите качества, на интелектуалните способности, на нравственото отношение и поведение...
ivan40
0 1
Съвременни възпитателни проблеми в българското училище и педагогически възможности за решаването им
4 стр.

Съвременни възпитателни проблеми в българското училище и педагогически възможности за решаването им

През последните десетилетия се наблюдава тревожна тенденция – родителите не изпълняват достатъчно пълноценно възпитателната си функция. Причините можем да търсим в много аспекти. По- важното в случая е, че наред с другите си функции, училището трябва...
admin
10 1
Урок по гимнастика
5 стр.

Урок по гимнастика

ПЛАН – КОНСПЕКТ ТЕМА: Гимнастика ЗАДАЧИ НА УРОКА: ОБРАЗОВАТЕЛНИ: Начално разучаване на склопка; Затвърждаване и усъвършенстване на странично колело; РФК – сила. ВЪЗПИТАТЕЛНИ: Дисциплина, решителност...
nezabravima
73 20
ПРЕВАНТИВНИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ НАРУШИТЕЛИ С АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
48 стр.

„ПРЕВАНТИВНИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ НАРУШИТЕЛИ С АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ”

Реакциите на родителите при конкретни девиантни прояви се определят от начина, по който семейството приема цялостното поведение на детето.
messi
0 0