Пазарът на минералните води в България
10 стр.

Пазарът на минералните води в България

Предмет на това задание е набирането на информация за даден продукт (услуга). Моят избор касае пазара на минерална вода в България. Разнообразието от минерални води и многото на брой бутилиращи компании дават предпоставки за задълбочени изследвания на...
mOn
8 3
Задушница Елин Пелин
2 стр.

Задушница (Елин Пелин)

I.Ролята на диалога – води действието; репликите между Станчо и кумицата, между Станчо и тъщата, между Станчо и Стоилка тласкат действието от смъртта към живота, от скръбта и самотата към „светуването” т.е. към живот и човешка близост; „обработване на...
admin
91 3
Финансови посредници и банки
13 стр.

Финансови посредници и банки

Развитието на паричното обращение на определен етап от историческото си развитие води до появата на паричен пазар, на който според търсенето и предлагането се определя равновесната цена на парите чрез лихвените проценти...
the_magicer
6 1
Състояние на атмосферния въздух и на повърхностно-течащите води и методи за очистването им
17 стр.

Състояние на атмосферния въздух и на повърхностно-течащите води и методи за очистването им

Обекта на изследване е територията на българия, а предмет се явяват повърхностно-течащите води и атмосферния въздух на страната. Състояние на атмосферния въздух...
ndoe
2 0
Позициите на България на световния туристически пазар
6 стр.

Позициите на България на световния туристически пазар

Незначителен е делът на България на световния пазар. У нас се води статистика за общ брой туристи, разграничават се посетители, които идват с цел туризъм и почивка и такива които гостуват или идват със служебна цел, както и транзитно преминаващи...
nerven
2 0
Замърсяване на световния океан
15 стр.

Замърсяване на световния океан

Отпадъчните и каналните води от промишлеността, те са основен източник на замърсяване на питейната вода. От началото на индустриалната революция досега в реките, езерата и моретата се изхвърлят непотребни продукти от много производства...
emoto_92
27 4
Отчитане на разчетите с доставчици клиенти и подотчетни лица
12 стр.

Отчитане на разчетите с доставчици, клиенти и подотчетни лица

За да са налице разчетни отношения трябва да има най-малко две страни. Едната обикновено е предприятието, което като икономическа структура по смисъла на Закона за счетоводство и други нормативни актове е длъжно да организира и води счетоводство...
nezabravima
11 0