Възпитание на дисциплина и дисциплинираност
5 стр.

Възпитание на дисциплина и дисциплинираност

Голямо внимание на училищната дисциплина е отделял Я. А. Коменски. Известна е лансираната от него чешка народна поговорка:"училище без дисциплина е воденица без вода."...
messi
22 0
Хляба наш
2 стр.

Хляба наш

Всяко живо същество, за да живее, има нужда от храна и вода. Основно място на трапезата ни, като българи, заема хлябът. Българинът го цени и за него той е свещен. С хляб и сол са посрещнати нашите руски освободители....
ndoe
3 0
Изчисление на колекторна система за топла вода с помощта на програмния продукт TSOL 40
2 стр.

Изчисление на колекторна система за топла вода с помощта на програмния продукт T*SOL 4.0

Програмният продукт Т*SOL служи за оразмеряване, проектиране и симулация на слънчеви пасивни системи, служещи за загряване на топла вода или въздух.
nezabravima
5 0
Замърсяване на водните ресурси в община Разград
16 стр.

Замърсяване на водните ресурси в община Разград

Основният проблем е неефективното използване на водните ресурси. Например делът на използваната в промишлеността вода с питейни качества е голям, над нормата - около 10% са и загубите на вода, поради неизправност във водопроводните мрежи...
ivan40
3 0
Разработването и реализирането на технологии за добив на енергия от така наречените възобновяеми източниципреобразувателите на слънчевата енергия в електрическа наречени photovoltaic
70 стр.

Разработването и реализирането на технологии за добив на енергия от така наречените „възобновяеми източници"преобразувателите на слънчевата енергия в електрическа наречени photovoltaic.

Тази енергия може да бъде използвана по няколко начина. Първият по-разпространен начин е да произвежда топлина в слънчеви колектори, която се използва за затоплянето на вода и въздух.
rusev02
11 6
Динамика на хранителните за растенията вещества в почвата и фактори определящи почвеното плодородие
11 стр.

Динамика на хранителните за растенията вещества в почвата и фактори определящи почвеното плодородие

Почвеното плодородие е свойството на почвата да осигурява растенията с всички необходими условия (хранителни вещества, вода, въздух, топлина и др.) за техния растеж и развитие. Почвообразуването по своята същност е биологичен процес, в който...
ivan40
6 1