Слънчеви колектори
10 стр.

Слънчеви колектори

Слънцето е най-големият енергиен източник за Земята и неговата радиация може да има много приложения. Едно от тях е използването на слънцето за получаване на гореща вода в домакинствата, което значително намалява разходите за ток или газ...
gecata_maina
49 1
Механични физико-химични и химични методи за пречистване на вода
20 стр.

Механични, физико-химични и химични методи за пречистване на вода

Чрез различни решетки и сита грубо диспергираните и влачени материали от водата. Като формата (правоъгална или дъгова), така и разтоянието между прътовете се избира спрямо размера и структората на материалите.
nerven
1 0
Видове валежи
2 стр.

Видове валежи

Общият обем на водата в атмосферата се изчислява на около сх, където тя се намира едновременно в трите си агрегатни състояния - течно, твърдо и газообрязно. В газообразната форма е съсредоточено около 95% от общото количество вода, а останалите 5% са във
nicky931
6 0
Вятърни електроцентрали
16 стр.

Вятърни електроцентрали

Използването на вятъра за получаване на енергия е познато от древността. През 20-тия век освен традиционните вятърни мелници, вятърните турбини се използват и за изпомпване на вода. Технологията за извличане на енергията на вятъра при ветропомпите ...
loli
4 0
Топлинен режим на атмосферата
3 стр.

Топлинен режим на атмосферата.

Когато РБ(?) е положителен-сушевата повърхност се нагрява ,в зависимост от средата-вода или суша,значение има и способността на тази среда да приема и предава към по-дълбоките слоеве топлина.Тези свойства се нар. топлинен капацитете и топлопроводност...
cblock
14 0
Замърсяване на водните ресурси в община Разград
16 стр.

Замърсяване на водните ресурси в община Разград

Основният проблем е неефективното използване на водните ресурси. Например делът на използваната в промишлеността вода с питейни качества е голям, над нормата - около 10% са и загубите на вода, поради неизправност във водопроводните мрежи...
ivan40
3 0
Бизнес план по предприемачество
15 стр.

Бизнес план по предприемачество

Бизнеспланът предвижда създаване на предприятие в град Айтос за бутилиране на изворна минерална трапезна вода. Идеята възниква на база наличието на подходящи ресурси непокрити международни пазари.Целта на този проект е да се...
cblock
10 1
Екологични проблеми на Бургаските езера
19 стр.

Екологични проблеми на Бургаските езера

Най-сериозният световен проблем, който стои за разрешаване от човечеството през XXI век, е екологичният. В резултат от действията на човека в обкръжаващата го околна среда (почва, вода, въздух, растителни и животински видове) настъпват дълбоки...
lubega
0 0