Почвено замърсяване
28 стр.

Почвено замърсяване

Включва замърсяването на почвата с различни видове тежки метали от предприятия, от използване на различни препарати в селското стопанство. Има дадени примери за замърсяване в България, най-замърсените райони....
silviQ
10 0
Машини за химическа защита
8 стр.

"Машини за химическа защита"

Методи и видове мащини за химическа защита. Начин за прилагане на химичните препарати в борбата за защита на растенията са следните. Осъществява се с пръскачки и представлява разпръскване на химически препарати...
gecata_maina
7 1
Икономически системи
6 стр.

Икономически системи

Форми на организация на общественото стопанство. Видове икономически системи. Натурална (Традиционна икономическа система), Стокова (Пазарна, Централно управлявана и Смесена икономически системи)...
nerven
1 0
Инженерна графика
27 стр.

Инженерна графика

Структура на процеса на конструиране и видове технически документи. Общи правила за оформяне на технически документи. Документиране на технически обекти чрез схеми. Видове и типове схеми. Общи изисквания към изпълнението на схеми...
emoto_92
105 2
Микрофлора на почвата
8 стр.

Микрофлора на почвата

В почвата се развиват различни видове микроорганизми и вземат активно участие в почвообразувателните процеси. Според основните катаболитни процеси, които произвеждат, почвените микроорганизми се отнасят към различни физиологични групи: амонифициращи, нит
daniel40
140 6