Резултати 1-10 от 11
Видове борсови поръчки

Видове борсови поръчки

В зависимост от инвестиционните цели, състоянието на пазара и риска, който могат да поемат индивидуалните инвеститори могат да направят следните основни видове поръчки...
Simonsita
Прочетен 1671
Видове пазари на ценни книжа

Видове пазари на ценни книжа

Курсова работа на тема "Видове пазари на ценни книжа" Пазарът на ценни книжа е специфичен финансов пазар, система от отделно обособени места, където за първи и пореден път се срещат търсенето и предлагането на свободни парични средства и финансови инструм
Simonsita
Прочетен 2616