Твърди компенсиращи съединители
17 стр.

Твърди компенсиращи съединители

1.1 Видове отклонения от взаимното разположение на осите на свързаните валове. Точно съвпадение на геометричните оси на свързаните валове е невъзможно поради следните обективни причини ...
ivan40
61 5
Зъбни колела
13 стр.

Зъбни колела

Всяка машина независимо от това дали е проста или сложна се състои от машинни части - детайли (оси, валове, зъбни колела и др.) които са свързани по такъв начин, че извършват определени движения под действието на приложени сили...
gecata_maina
56 7
Технология за автоматизирано производство на гладки и степенни валове
6 стр.

Технология за автоматизирано производство на гладки и степенни валове

Закрепване на заготовките и детайлите е част от тяхното установяване и представлява съвкупност от технологични мероприятия, свързани с прилагането на сили и двойки към заготовките, детайлите и възлите за осигуряване неизменността ...
nerven
20 1
Машинни елементи на въртеливото движение
21 стр.

Машинни елементи на въртеливото движение

Машинните елементи за обезпечаване на въртеливо движение - оси, валове, лагери и съединители са основни градивни елементи на механизмите и машините. Осите са предназначени за поддържане на въртящи се детайли и не предават въртящ момент.
messi
12 1
Разработване на оперативен план за гасене на пожар
19 стр.

Разработване на оперативен план за гасене на пожар

Хартията за навълняване и гладък слой навита на ролки се зарежда на развиващите устройства. Изчаква се докато температурата на подгряващите и рифелните валове достигне до 200оС...
nerven
12 0
Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор
21 стр.

Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор

За проектирането на цилиндричен двуступален редуктор е необходимо да се направят изчисления за валове,лагери,зъбни предавки,избор на еластичен и твърд съединител,якостни изчисления,проверки и др.
rusev02
18 0