Японският филм - Валери Петров
2 стр.

"Японският филм" - Валери Петров

В стихотворението “Японският филм” Валери Петров интерпретира конфликта между художественото въздействие на едно произведение и невъзможността отправеното послание да стигне до голяма част от хората, но да бъде разбрано и осмислено. Този конфликт....
ndoe
250 6
Японски филм
2 стр.

Японски филм

Валери Петров "Японски филм" Стихотворението "Японският филм" представлява конфликта между художественото въздействие на филма и невъзможността отправеното послание да стигне до голяма част от хората.Първите два стиха на творбата сгъст
silviQ
59 1
Тавански спомен - Валери Петров
2 стр.

"Тавански спомен" - Валери Петров

В поемата "Тавански спомен" Валери Петров насочва вниманието ни към привидно обикновените неща, случки и преживявания, концентриращи във същността си етичните максими, живеци на човешкото съществувание и многобройни превратности.
lubega
4 0
Японският филм - Валери Петров
1 стр.

"Японският филм" - Валери Петров

Валери Петров е един от най- значимите български поети. Той заема много важно място в литературата със своите киносценарии, драми, лирически произведения и книги за деца. Заглавието на творбата не е избрал случайно...
admin
307 5