Военновременната икономика на България 1939-1944г
2 стр.

Военновременната икономика на България 1939-1944г.

45.Военновременната икономика на България 1939-1944г. 46.Динамика на световния икономически процес след Втората световна война 47. Напреднали капиталистически държави след Втората световна война. Външни заеми на България...
dannyboy
9 1
Отношенията България - САЩ в годините на студената война
9 стр.

Отношенията България - САЩ в годините на студената война

Ако погледнем назад към стогодишната история на дипломатическите отношения между България и Съединените щати, лесно ще забележим, че техният най-продължителен обособен етап съвпада с годините на голямото разделение на света след Втората световна война...
nerven
1 0
Стопанска история
2 стр.

Стопанска история

България след Освобождението до Балканските войни. Световна стопанска криза 1929-1933г. България след Първата световна война 1918-1923г. България в навечерието на Втората световна война. Световно стопанство през Втората световна война 1939-1945г...
emoto_92
1 2
БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1918-1919 ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ
10 стр.

БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1918-1919) ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ

През втората половина на 1918 г. положение-то на фронта рязко се влошава. Изпратените по селата нови реквизиционни комисии събират от населението последните запаси от зърно. Въпреки това храната не стига и воиниците гладуват. Отслабва дисциплината, увелич
nicky931
2 0
Прoблeми нa eтничeскитe мaлцинствa нa пaзaрa нa трудa
71 стр.

Прoблeми нa eтничeскитe мaлцинствa нa пaзaрa нa трудa

В България понятието рома е формално въведено веднага след края на Втората световна война със създадените от Отечествения фронт през 1946 г. театър "Рома" и вестник "Романо еси"...
ndoe
0 0