Геополитика
24 стр.

Геополитика

Предстои да се види дали геополитическото бъдеще на Източна Азия ще наподобява ситуацията в Европа от първата половина на XX век или от втората половина на столетието. В някои отношения днешна Азия зловещо напомня на Европа отпреди 1914г....
nerven
0 0
Стратегически промени
20 стр.

Стратегически промени

Образованието е особена духовна територия на българина.То е издигнато до степен на национална добродетел. През него народът ни вижда успешното бъдеще, защото историята е оставила множество доказателства за фундаменталното значение...
lubega
2 0
Туризмът - България 2000 Обзор на настоящето и перспективите в бъдеще
19 стр.

Туризмът - България 2000 (Обзор на настоящето и перспективите в бъдеще)

Целта на настоящия обзор е да послужи за основа на широка обществена дискусия относно конкурентността на българския туризъм. Общото мнение е, че това е водещ, ако не водещият, отрасъл в българската икономика.
lubega
0 0
Ролята на Шенгенската информационна система в контрола на миграционните потоци
19 стр.

Ролята на Шенгенската информационна система в контрола на миграционните потоци

В Европейския съюз живеят все повече хора, дошли отвъд неговите граници. Част от тях търсят по-добро бъдеще, а друго са подгонени от военни действия, политически преследвания или природни бедствия.
messi
0 0
СПЕЦИФИКА И ОТЧИТАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ
19 стр.

СПЕЦИФИКА И ОТЧИТАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ

Според Кодекса за застраховането размерът на техническите резерви се изчислява въз основа на стойността на поетите от застрахователя задължения, които се очаква да бъдат изпълнени в бъдеще по влезли в сила застрахователни или презастрахователни договори,
quickJO
3 0