Булева алгебра и логически елементи
116 стр.

Булева алгебра и логически елементи

За описание на функционирането на логическите схеми ще разгледаме някои основни положения от алгебрата на логиката. Основите на този математически апарат са разработени от ирландския математик Бул (1815-1864), поради което често алгебрата на логиката...
lubega
0 0