Брутен вътрешен продукт на България за периода 2001 г - 2008 г
15 стр.

Брутен вътрешен продукт на България за периода 2001 г. - 2008 г.

Исторически наченки на анализ на икономическото явление, което отразява същността на БВП може да се търси още в школата на физиократите с един от най-ярките образи на Франсоа Кене...
messi
5 1
Брутен вътрешен продукт фактори за растеж
11 стр.

Брутен вътрешен продукт – фактори за растеж

Макроикономическите показатели за една страна проследяват икономическото и развитие за определен период от време като се отчитат също така и различни фактори от икономиката на страната.
lubega
2 0
Брутен вътрешен продукт и фактори за растеж
8 стр.

Брутен вътрешен продукт и фактори за растеж

Икономиката е система или наука, която се занимава с производството, разпределението и потреблението на стока и услуги в дадено общество. Най- ярко състоянието на една икономика показва бвп и факторите, които оказват влияние върху него....
ndoe
8 0
Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване на примера на РБългария
7 стр.

Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на РБългария)

В икономиката брутният вътрешен продукт (БВП) е мярка за количеството произведени стоки и услуги за определен период от време в даден географски район...
silviQ
2 0